Ремонтите в имота под наем и Законът за задълженията и договорите (ЗЗД)


| Видяна 1344


Както покупката, така и наемането на недвижим имот е инвестиция, която трябва да бъде добре обмислена и планирана. Самостоятелното наемане на имот е истинско изпитание, а изненадите след нанасянето често са в повече. Ето защо наемането на брокер недвижими имоти, който да помогне в предстоящото търсене, е наистина разумно решение. Добрият брокер винаги проучва имота. Знае колко често се е отдавал. Запознат е с плюсовете и минусите му, както и коректна ли е цената. Негово основно задължение е да предостави на клиента точна и изчерпателна информация и не само.

Наемодателят трябва да предаде имота в състояние годно за ползване. Когато уговорката е че имотът е жилище и се наема с цел живеене, то трябва да бъде годно за това, но често това правило има изключения. Във всички случаи набитото око и уменията на професионалиста ще ви бъдат от полза.

На пазара има както прекрасни жилища, така и апартаменти, в които условията са силно казано комфортни. Като наемател, на първо място, трябва внимателно да изчетете договора за наем и да се консултирате с Вашия брокер. Този договор не е само документ за стойността на наема и срока за плащане. В анекс към него се описват всички наложащи ремонти. Това усилие си струва, ако локацията на имота е наистина изключителна. В повечето случаи спешните ремонти касаят водопроводната мрежа, блокирани отходни канали, сериозни течове на покрива, изтичане на газ, опасни електрически повреди и др. Важно е цялата информация за ремонтите да бъде в писмена форма за всяка една страна и тези копия да се пазят при необходимост от бъдеща справка или решаването на съдебен спор.

Всъщност, вида на ремонтите и кой ги поема е упоменато в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), в частта наемане и отдаване на имоти под наеме. Едно от основните задължения на брокера на недвижими имоти е да запознае наемателя с правата и задълженията му/й като наемател и при необходимост да окаже съдействие. Ето част от закона, който регулира правата и задълженията на Наемателя и Наемодатля относно ремонтите.

Дребните поправки, които се налагат от обикновената употреба на жилището, са за сметка на Наемателя (чл.231 от ЗЗД). Законодателят е изброил кои ремонти са дребни: замърсяване на стените и дограмите в помещенията, поправка на кранове, брави, контакти и др.

Наемателят няма право да прихваща от наема разходи за ремонти, които е направил за свое удоволствие.

Поправки на всички други повреди извън дребните се плащат от Наемодателя, тъй като Законът го задължава да поддържа в изправност наетата вещ през целия наемен период. Трябва действително да се касае за ремонт, без който ползването на жилището (вещта) е невъзможно или поне затруднено. Например: хазяинът сменя счупени при градушка стъкла, поправя протекъл покрив, прави ремонт на общите части (стълбища, мазе, външни стени и др.).

Наемателят може сам да направи тези ремонти, като прихване разноските за тях от наема (при взаимна договореност).

Ако повредите са по вина на Наемателя, то той плаща за отстраняването им (чл. 231, ал. 2 от ЗЗД). Наемателят може да иска намаляване на наема, пропорционално на намалената вследствие на повредата годност на вещта, която Наемодателят не е отстранил.

Наемателят може да развали даже Договора за наем по реда на чл. 87 от ЗЗД, като даде на хазяина си подходящ срок за отстраняване на повредата и го предупреди , че след изтичането му ще счита Договора за прекратен. Ако наемният договор е писмен, предупреждението трябва да е писмено.

Като цяло законът дава широка свобода за постигане на уговорки между наемателя и наемодателя. Всичко което е договорено и описано, не трябва противоречи на закона, на морала или на добрите нрави. Подписаният договор за наем ще важи в пълна сила и за двете страни. Бъдете изключително внимателни с какви условия се съгласявате при сключването на договора.
 « Назад към всички новини

Най-четенo в БЛОГА